Inzending Ecobalans

Reporting captain

De Ecobalans
Nieuwe waarden, juistschaligheid en de kracht van samen. Arnhem voorbeeld voor de wereld.

Ons team stelt voor een parallelle munt in Arnhem te introduceren om naast financiële waarden mens- en natuurwaarden een sterke plek te geven. Deze munt, genaamd de Voetafdruk, heeft als doel duurzaamheid en samenwerking te stimuleren. Concreet betekent dit dat alle producten en diensten in 2050 twee prijzen zullen hebben; namelijk een europrijs en een voetafdrukprijs. En dat iedere Arnhemmer in 2050 een Ecobalans invult; dit is een formulier van het ministerie van Ecologie waar de ecologische voetafdruk en maatschappelijke inzet centraal staan.

Het Voetafdruksysteem zet in op gedragsverandering van de Arnhemmer. Het zorgt ervoor dat Arnhemmers gaan kiezen voor producten en diensten die in zowel euro’s als Voetafdrukken aantrekkelijk zijn. Een massale gedragsverandering betekent een verandering van cultuur en dit heeft zowel energetische, sociale, economische als ruimtelijke gevolgen. Ons stadsontwerp weerspiegelt de gevolgen van deze gedragsverandering. Het meest logische gevolg van het Voetafdruksysteem is dat de beschikbare vierkante meters in Arnhem beter worden benut. Dit kan op een aantal manieren:

  • Onbenutte ruimten benutten voor bijvoorbeeld energie en voedsel.
  • Ruimte en eigendom delen; meer gezamenlijke voorzieningen, zoals 3d-printers voor lokale productie.
  • Multifunctionele gebouwen en gebieden creëren; energieopwekking wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan recreatieve voorzieningen en ecologische ambities.
  • Meer vierkante meters verkrijgen (bijv. de lucht in).

Het Voetafdruksysteem verandert tevens de economische logica; zij stimuleert samenwerking en circulaire economie en kan een motor voor innovatie in het bedrijfsleven en onderwijs zijn. Wij verwachten dat het Voetafdruksysteem zal leiden tot 100% duurzame energie, cradle-to-cradle productie, recyclecentra, transferia voor mensen en goederen, ruilmarkten en coöperaties. De komende decennia zal Arnhem op zoek gaan naar de juiste schaal. Wij denken dat regionalisering en globalisering geen tegenpolen zijn, maar hand in hand kunnen gaan.

Als Arnhem het nu aandurft mens- en natuurwaarden naast financiële waarden te zetten is het mogelijk om in 2050 op een niet verspillende wijze in luxe en comfort te leven. Wij vinden dat de stad niet mag blijven hangen in utopische beelden, maar nu moet starten. Onze publiekstentoonstelling en ons transitiepad laten zien dat direct kan worden begonnen met het opschalen van bestaande Arnhemse initiatieven. De Ecobalans en de Voetafdruk faciliteren het transitieproces. Arnhemse ondernemers, de gemeente Arnhem, Arnhemse onderwijsinstellingen en Arnhemse burgers hebben allemaal een rol in de transitie en kunnen van Arnhem een mondiale voorbeeldstad maken. Dit is een unieke kans die Arnhemmers niet mogen laten liggen.

Camila Pinzon Cortes – URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling – www.urbanos.nl
Pepijn Verpaalen – URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling – www.urbanos.nl
Geert van der Veer – Praedium – www.praedium.eu
Serge van den Berg – HetEnergiebureau – www.HetEnergiebureau.nl
Martijn Jeroen van der Linden – mjvdl – www.mjvdl.com

← Terug naar blog
Energeticcity2050.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk wat dit voor u betekent. Wanneer u doorgaat accepteert u het gebruik van deze cookies. akkoord