Inzending Innergy

Reporting captain

Innergy
de stad van menselijke energie

Omdat er in 2050 een overvloed is aan duurzame energie is de wereld veranderd. Energie is veel meer dan wat er uit het stopcontact komt. De energie van mensen en van de samenleving, het gevoel dat je zelf energie hebt is minstens zo belangrijk.

Innergy is de innerlijke energie van een mens. Dat gaat om ideeën, zienswijzen, verlangens, ervaringen: het is de kracht die iemand de zin en richting geeft om iets te doen. Innergy kan een bron zijn van interactie en samenwerking, en interactie kan ook weer innergy geven. Innergy kan resoneren.

Alles is energie, in verschillende dichtheden. Er zijn drie niveaus van energie, Energetica, Relatie en Materie. Ideeën en mogelijkheden, energetica, vormen de meest subtiele vorm van energie. Daarin kunnen patronen ontstaan, en als die patronen zich verdichten kunnen ze zich manifesteren in de relaties tussen mensen. Als de patronen zich dan nog verder verdichten wordt het materie.

In 2012 bevinden we ons in een chaospunt. We gaan naar een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruit gaat zien. Dat kunnen we vanuit ons huidige wereldbeeld (paradigma) ook niet begrijpen, als we dat willen begrijpen moet ons wereldbeeld veranderen.

Arnhem is in 2050 wezenlijk anders dan het was in 2012. Er is een nieuw soort stedelijkheid, stedelijkheid die bestaat uit ontmoetingen, uit sociale netwerken, uit connecties tussen mensen. En die zijn niet langer gebonden aan een fysieke stad. De mens is de stad.

Dat heeft de omkering betekend van een belangrijke trend. Tot 2030 trokken steeds meer mensen naar de grote steden. De Europese bevolking concentreerde zich in een paar ‘supersteden’, maar rond 2030 zijn die geëxplodeerd als een soort supernova, en vervolgens weer uitgedoofd. Veel mensen trokken weer weg uit de grote steden.

 In het Arnhem van 2050 beperkt de overheid zich tot de grote lijnen. Stadsontwikkeling gebeurt door de Arnhemmers zelf. Arnhem bestaat uit heel veel habitats: kleine buurten met een eigen karakter. De habitats zijn een gevolg van de vele verschillende wensen van mensen. Tussen al die verschillende habitats herkent Innergy drie typen stadsontwikkeling:

1. Stad van de Materie

De stad van de Materie is in evenwicht. Het zijn de cultuurhistorische waardevolle delen van Arnhem. Hier verandert weinig aan het stadspatroon. De bewoners in deze wijken zijn gericht op zichzelf en hun eigen groep. Het zijn wijken met een lage dynamiek van bebouwingen een lage dynamiek van bewoners. Het historische centrum en het ingesloten dorp Elden zijn bijvoorbeeld steden van materie.

2. Stad van de Relatie

De stad van de relatie heeft een dynamisch woonpatroon. Het zijn de delen van de stad met een dichtere structuur en ruimere objecten. De woningen bieden flexibiliteit en ruimte voor verschillende functies. De gebruikers hebben een open houding naar de wereld om zich heen. De stadsontwikkeling is gericht op ontmoeting & ontwikkeling, in steeds wisselende samenstelling. Er is een lage dynamiek van bebouwing en hoge dynamiek van gebruikers. Het Spijkerkwartier is een stad van relaties.

3. Stad van de Energetica

De stad van de Energetica heeft een grote fysieke en sociale dynamiek. Er is vrijheid van stedenbouw en architectuur. Hier wonen bewuste, zelfredzame mensen met een integraal wereldbeeld. Iedereen gebruikt de bouwmaterialen voor iets nieuws. Sommige stapelen ouderwets stenen op elkaar. Andere gebruiken de bouwmaterialen als grondstof voor een 3D printer. Het is een komen en gaan van gebouwen en mensen. Presikhaaf is een stad van energetica.

 frank marcus, architect – wwww.marcus-architecten.nl
gerben pennings, filosoof
gertjan rohaan, stedenbouwer
pieter wackers, filmmaker
chris van der zwet, landschapsarchitect

← Terug naar blog
Energeticcity2050.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk wat dit voor u betekent. Wanneer u doorgaat accepteert u het gebruik van deze cookies. akkoord