Blog

In 2050 zijn fossiele brandstoffen en energiereuzen ouderwets. Stadsbewoners zorgen zelf voor hun energie. Voor hun huis, wijk en bedrijf. Hoe ziet de stad er dan uit?

Laatste nieuws

Inzending Innergy

Reporting captain

Innergy
de stad van menselijke energie

Omdat er in 2050 een overvloed is aan duurzame energie is de wereld veranderd. Energie is veel meer dan wat er uit het stopcontact komt. De energie van mensen en van de samenleving, het gevoel dat je zelf energie hebt is minstens zo belangrijk.

Innergy is de innerlijke energie van een mens. Dat gaat om ideeën, zienswijzen, verlangens, ervaringen: het is de kracht die iemand de zin en richting geeft om iets te doen. Innergy kan een bron zijn van interactie en samenwerking, en interactie kan ook weer innergy geven. Innergy kan resoneren.

Alles is energie, in verschillende dichtheden. Er zijn drie niveaus van energie, Energetica, Relatie en Materie. Ideeën en mogelijkheden, energetica, vormen de meest subtiele vorm van energie. Daarin kunnen patronen ontstaan, en als die patronen zich verdichten kunnen ze zich manifesteren in de relaties tussen mensen. Als de patronen zich dan nog verder verdichten wordt het materie.

In 2012 bevinden we ons in een chaospunt. We gaan naar een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruit gaat zien. Dat kunnen we vanuit ons huidige wereldbeeld (paradigma) ook niet begrijpen, als we dat willen begrijpen moet ons wereldbeeld veranderen.

Arnhem is in 2050 wezenlijk anders dan het was in 2012. Er is een nieuw soort stedelijkheid, stedelijkheid die bestaat uit ontmoetingen, uit sociale netwerken, uit connecties tussen mensen. En die zijn niet langer gebonden aan een fysieke stad. De mens is de stad.

Dat heeft de omkering betekend van een belangrijke trend. Tot 2030 trokken steeds meer mensen naar de grote steden. De Europese bevolking concentreerde zich in een paar ‘supersteden’, maar rond 2030 zijn die geëxplodeerd als een soort supernova, en vervolgens weer uitgedoofd. Veel mensen trokken weer weg uit de grote steden.

 In het Arnhem van 2050 beperkt de overheid zich tot de grote lijnen. Stadsontwikkeling gebeurt door de Arnhemmers zelf. Arnhem bestaat uit heel veel habitats: kleine buurten met een eigen karakter. De habitats zijn een gevolg van de vele verschillende wensen van mensen. Tussen al die verschillende habitats herkent Innergy drie typen stadsontwikkeling:

1. Stad van de Materie

De stad van de Materie is in evenwicht. Het zijn de cultuurhistorische waardevolle delen van Arnhem. Hier verandert weinig aan het stadspatroon. De bewoners in deze wijken zijn gericht op zichzelf en hun eigen groep. Het zijn wijken met een lage dynamiek van bebouwingen een lage dynamiek van bewoners. Het historische centrum en het ingesloten dorp Elden zijn bijvoorbeeld steden van materie.

2. Stad van de Relatie

De stad van de relatie heeft een dynamisch woonpatroon. Het zijn de delen van de stad met een dichtere structuur en ruimere objecten. De woningen bieden flexibiliteit en ruimte voor verschillende functies. De gebruikers hebben een open houding naar de wereld om zich heen. De stadsontwikkeling is gericht op ontmoeting & ontwikkeling, in steeds wisselende samenstelling. Er is een lage dynamiek van bebouwing en hoge dynamiek van gebruikers. Het Spijkerkwartier is een stad van relaties.

3. Stad van de Energetica

De stad van de Energetica heeft een grote fysieke en sociale dynamiek. Er is vrijheid van stedenbouw en architectuur. Hier wonen bewuste, zelfredzame mensen met een integraal wereldbeeld. Iedereen gebruikt de bouwmaterialen voor iets nieuws. Sommige stapelen ouderwets stenen op elkaar. Andere gebruiken de bouwmaterialen als grondstof voor een 3D printer. Het is een komen en gaan van gebouwen en mensen. Presikhaaf is een stad van energetica.

 frank marcus, architect – wwww.marcus-architecten.nl
gerben pennings, filosoof
gertjan rohaan, stedenbouwer
pieter wackers, filmmaker
chris van der zwet, landschapsarchitect

Lees meer...

Inzending Ecobalans

Reporting captain

De Ecobalans
Nieuwe waarden, juistschaligheid en de kracht van samen. Arnhem voorbeeld voor de wereld.

Ons team stelt voor een parallelle munt in Arnhem te introduceren om naast financiële waarden mens- en natuurwaarden een sterke plek te geven. Deze munt, genaamd de Voetafdruk, heeft als doel duurzaamheid en samenwerking te stimuleren. Concreet betekent dit dat alle producten en diensten in 2050 twee prijzen zullen hebben; namelijk een europrijs en een voetafdrukprijs. En dat iedere Arnhemmer in 2050 een Ecobalans invult; dit is een formulier van het ministerie van Ecologie waar de ecologische voetafdruk en maatschappelijke inzet centraal staan.

Het Voetafdruksysteem zet in op gedragsverandering van de Arnhemmer. Het zorgt ervoor dat Arnhemmers gaan kiezen voor producten en diensten die in zowel euro’s als Voetafdrukken aantrekkelijk zijn. Een massale gedragsverandering betekent een verandering van cultuur en dit heeft zowel energetische, sociale, economische als ruimtelijke gevolgen. Ons stadsontwerp weerspiegelt de gevolgen van deze gedragsverandering. Het meest logische gevolg van het Voetafdruksysteem is dat de beschikbare vierkante meters in Arnhem beter worden benut. Dit kan op een aantal manieren:

  • Onbenutte ruimten benutten voor bijvoorbeeld energie en voedsel.
  • Ruimte en eigendom delen; meer gezamenlijke voorzieningen, zoals 3d-printers voor lokale productie.
  • Multifunctionele gebouwen en gebieden creëren; energieopwekking wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan recreatieve voorzieningen en ecologische ambities.
  • Meer vierkante meters verkrijgen (bijv. de lucht in).

Het Voetafdruksysteem verandert tevens de economische logica; zij stimuleert samenwerking en circulaire economie en kan een motor voor innovatie in het bedrijfsleven en onderwijs zijn. Wij verwachten dat het Voetafdruksysteem zal leiden tot 100% duurzame energie, cradle-to-cradle productie, recyclecentra, transferia voor mensen en goederen, ruilmarkten en coöperaties. De komende decennia zal Arnhem op zoek gaan naar de juiste schaal. Wij denken dat regionalisering en globalisering geen tegenpolen zijn, maar hand in hand kunnen gaan.

Als Arnhem het nu aandurft mens- en natuurwaarden naast financiële waarden te zetten is het mogelijk om in 2050 op een niet verspillende wijze in luxe en comfort te leven. Wij vinden dat de stad niet mag blijven hangen in utopische beelden, maar nu moet starten. Onze publiekstentoonstelling en ons transitiepad laten zien dat direct kan worden begonnen met het opschalen van bestaande Arnhemse initiatieven. De Ecobalans en de Voetafdruk faciliteren het transitieproces. Arnhemse ondernemers, de gemeente Arnhem, Arnhemse onderwijsinstellingen en Arnhemse burgers hebben allemaal een rol in de transitie en kunnen van Arnhem een mondiale voorbeeldstad maken. Dit is een unieke kans die Arnhemmers niet mogen laten liggen.

Camila Pinzon Cortes – URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling – www.urbanos.nl
Pepijn Verpaalen – URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling – www.urbanos.nl
Geert van der Veer – Praedium – www.praedium.eu
Serge van den Berg – HetEnergiebureau – www.HetEnergiebureau.nl
Martijn Jeroen van der Linden – mjvdl – www.mjvdl.com

Lees meer...

Inzending ARNHEMozaic

Reporting captain

ARNHEMozaic
The city – the Factory of the future!

Arnhemmers nemen het heft in eigen handen en streven naar maximale autarkie. Dat betekent zelf instaan voor wat je nodig hebt. Daarom werken we samen en helpen elkaar. Zo ontstaan er netwerken in de wijken, en grotere netwerken in de stad: energienetwerken, voedselnetwerken, waternetwerken,… We starten nieuwe activiteiten op, die op hun beurt ook in deze netwerken opgaan. Stadsbewoners komen weer samen, op stadsboerderijen, op speelpleinen, bij zwembaden, in buurthuizen, bij buurtwinkels, bij kindercrèches, enzovoort. Ook dieren en planten lijken te verzamelen in de stad, ze hebben er immers hun eigen netwerk van de Veluwse bossen tot aan de Nederrijn en daar nog voorbij. Het netwerk wordt beheerd door de coöperatieve van de biodiversiteit. Door hun arbeid is Arnhem ondertussen de grootste uitvoerder van honing in centraal West-Europa.

In ARNHEMozaic ondersteunt de stad de Arnhemmers om nieuwe activiteiten op hun maat te ontwikkelen. De fysieke ruimte hiervoor wordt gemaakt door mobiliteit efficiënter te organiseren, waardoor de ruimte niet langer onderworpen is aan een bovenliggend technologisch opdringerig systeem. Mobiliteit wordt gericht op energie-efficiënte en weinig plaatsnemende zelf aangedreven transportmiddelen – voet, fiets, rolstoel, bakfiets, fietskar, fietstaxi,… – eventueel elektrisch ondersteund. Ander transport, zoals trolleys, trams, lightrails, autodelen of individuele auto’s hebben enkel toegang tot bij de grootste gemeenschapsvoorzieningen in de wijken, gelegen in een binnengebied of aan de rand van de wijk (bijv. gemeenschappelijke parkings, buurtwinkels, MKB’s, bibliotheken, enz.). Het streven naar lokale autarkie voor energie gebeurt door de lokale mogelijkheden te gebruiken. Doel is het ‘bovenliggende’ netwerk voor de ‘gemiddelde Arnhemmer’ te minimaliseren en te hervormen van een verplicht systeem naar een ondersteunend netwerk voor energietekorten en -overschotten.

De valse hyperwinsten op de beurzen van het begin van de eeuw zijn verdwenen, en geld wordt opnieuw geïnvesteerd in de echte behoeften en uitdagingen. Investeringen in de stad, in de wijken, in de straten initiëren de renaissance van Arnhem tot ARNHEMozaic, de stad oogt meer dan ooit aantrekkelijk. Er is weer kapitaal voor ondernemerschap, voor samenwerking. Maar dat wil niet zeggen dat alle burgers en bedrijven (steeds) actief moeten bijdragen aan een lokaal initiatief. Men kan zich onthouden, afwachten of deelnemen aan een onderdeel: coördinatie, organisatie, … tot en met een financiële injectie. Nieuwe maatschappelijke richtingen vragen nu eenmaal tijd om te rijpen.

David Verhoestraete
Tom Maes
Bjorn Verhofstede
Jan Willems
Thomas Block

Lees meer...
http://vimeo.com/49697454

Future City Festival

Reporting captain

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem omgetoverd in een evenementenplein. Dat weekend staat het plein namelijk geheel in het teken van het Future City Festival. Onder het motto ‘Beleef, hoor, zie en proef de stad van de toekomst!’ organiseren netwerkbedrijf Alliander en de gemeente Arnhem een speciaal, gratis toegankelijk festival.

Tijdens dit Future City Festival kan het publiek kennis maken met de manier waarop in de toekomst bijvoorbeeld verkeer en vervoer georganiseerd zijn, hoe energie opgewekt wordt en hoe voedsel verbouwd wordt. Zo kan men er onder anderen futuristisch eten, in elektrische auto’s rijden, inspirerende lezingen bijwonen, meedoen aan workshops, science fiction-films bekijken en de tentoonstelling Stadsvisioenen bezoeken. Ook voor kinderen biedt het programma allerlei leuke activiteiten. Zo is er onder anderen drie kuub LEGO beschikbaar om, met behulp van professionele architecten, een eigen miniatuurstad van de toekomst te bouwen.

Één van de blikvangers op het festivalterrein is de Mir, een futuristische tent. Hier bevindt zich onder anderenop een speciaal ingevlogen,  sustainable LED dansvloer die energie opwekt op het moment dat bezoekers erop dansen De Mir staat drie dagen lang bol van lezingen, workshops, DJ’s (van Luxor Live) en borrels. Ook de VPRO participeert in het festival, vooral vanwege een speciale voorvertoning van de Tegenlicht-uitzending ‘Power to the People’, op zaterdag 6 oktober in het Arnhemse Focus Filmtheater.

Kijk je ogen uit en denk mee over hoe onze toekomst er mogelijk uit gaat zien!

Lees meer...

Visiecongres Energetic City 2050 vertraagd

Reporting captain

Visiecongres Energetic City 2050
Over de toekomst van Energie, Ruimte en Autonomie
Gele Rijdersplein, Arnhem

Nieuwe vertrekdatum

We vertragen de vertrekdatum naar donderdag 17 januari 2013. Dat geeft ons de kans op volle sterkte te komen voor een dag van inspiratie en uitwisseling. 

Kom je aan boord? Je kunt je aanmelden via info@energeticcity2050.nl

We zien je graag op de kade van de toekomst.

Energetic City 2050

info@energeticcity2050.nl
www.energeticcity2050.nl

Het voormalige programma:

Energie in evolutie

Als in de toekomst alle stadsbewoners zelf zorgen voor hun energie, samen of alleen. Hoe ziet de stad er dan uit? Hoe organiseren stadsbewoners zich, hoe maken ze gebruik van ruimte? Hoe ontwerpen wij een stad die ruimte geeft aan eigen energie en meer autonome keuze voor stadsbewoners?

Decentrale energie is bezig aan een sterke opmars. Hoe die opmars gaat verlopen is onduidelijk. Het is wel duidelijk dat het energielandschap van de stad verandert als de stad zelf voor haar energie zorgt. Die energie wordt nu opgewekt buiten de stad en  buiten het gezichtsveld van stadsbewoners. Juist stadsbewoners beginnen zich te roeren en brengen energie bovengronds. Samen en alleen zoeken ze naar plekken, naar oplossingen in de stadse ruimte om zelf energie op te wekken.

Reis mee!

Samen met dagvoorzitter Natasja van den Berg (auteur van ‘Praktisch Idealisme’) en inspiratie van Thomas Rau (RAU) ga je tijdens de Expeditie Energetic City 2050 op onderzoek naar het toekomstig samenspel van Energie, Ruimte en Autonomie in de stad. Schrijf je nu in en word deel van de Expeditie!

Het Visiecongres brengt vakmensen samen die werken aan de transitie van de stad. Bijvoorbeeld ontwerp, energie, sociologie, economie, transitiemangement, technologie, landbouw, filosofie, kunst en marketing.

Reisprogramma

12:00 – Naar een nieuw inzicht
Opening door dagvoorzitter Natasja van den Berg (auteur van ‘Praktisch Idealisme’) en andere bevlogen toekomstdenkers over het toekomstig samenspel van Energie, Ruimte en Autonomie in de stad.

13:30 – Drie workshop rondes (Energie, Ruimte en Autonomie)
Vervolgens werk je in verschillende workshops zelf een stadsvisie uit. Hierbij krijg je inspiratie van o.a. Tess Broekman (Urhahn, auteur van ‘De spontane stad’), Jasper Hugtenburg (HNS Landschapsarchitecten), Marcus Fernhout (CODUM), Peter van Luttervelt (TAO) en andere inspiratoren vanuit bijvoorbeeld LochemEnergie en  Breda DuurSaam.

Onder het kopje over de inspiratoren staat meer informatie over de inspirators van het visiecongres.

16:40 – Prijsgeven
Drie professionele ontwerpteams zijn in opdracht van Alliander en de gemeente Arnhem vooruit gereisd. Onder aanvoering van teamcaptains Camila Pinzon Cortez (Urbanos), David Verhoestraete (CLUSTER) en Frank Marcus (Frank Marcus Architecten) werkten zij in de afgelopen maanden elk een eigen visie uit die ze zullen prijsgeven op het visiecongres.

17:30 – Route langs de tentoonstelling
Met een glas in de hand langs de tentoonstelling Stadsvisioenen.

18:00 – Cleandrinks borrel en opening Future City Festival
De afsluiting van het congres is het begin van het Future City Festival. Na de opening van de tentoonstelling nodigen we je van harte uit voor de Cleandrinks borrel op het festivalterrein. Hier krijg je volop de gelegenheid om na te borrelen en te netwerken.

Over de inspiratoren

Harry te Riele is dol op innovatie en grote maatschappelijke ontwikkelingen.

Noem jíj een opmerkelijk fenomeen – híj heeft er een verhaal over achterliggende systemen en hun transitie bij. 4 Oktober gaat hij het avontuur aan de herontwikkeling van het stadscentrum te helpen bezien vanuit onverwachte hoek.

Social transitions | Storm CS | Design Consultant

Derk Heuting kent het geheim van Breda. De stad van de toekomst en…de kracht van ‘gewoon beginnen’ . Hij is stadsbewoner en werkt in de cooperatie Breda DuurSaam aan de toekomst. Hoe co-creëer je ruimte, energie en autonomie in samenhang….letterlijk en figuurlijk! Op 4 oktober gaat hij graag ondergronds, een leeg winkelpand, van eiland naar eiland. Met Derk ervaar je het belang van onderop, kracht van onzichtbare invloeden, alsof er kabouters bezig zijn geweest…

Volhoudbare toekomst | Dhuet | Breda DuurSaam  

Tess Broekman kent de ruimtelijke opgave van Arnhem Rijnboog. Zij ziet dat culturen, diversiteit aan mensen en economische dynamiek de mogelijkheden van een plek beïnvloeden en laat dat het ontwerpproces inspireren. Haar werkveld beslaat de transformatie van de stad in brede zin. Op 4 oktober geeft ze beelden en invloeden en daagt ze uit met een ruimtelijk opgave. Wat is de balans tussen wat je moet vastleggen en waar je ruimte kunt laten voor gebruikers… en in de verre toekomst?

Spontane Stad | Urhahn  

Peter van Luttervelt is pionier in ondernemen en netwerken. Hij stond aan de wieg van allerlei maatschappelijke duurzame initiatieven waaronder ecoteams in Nederland.

Stel je voor…je denkt aan energie opwekken en dan zo dat je dat met je vrienden en kennissen doet in je woonomgeving. Zodat het zichtbaar is voor jezelf, anderen, je kinderen etc. En dan….je dak vol met zonnepanelen, energie te over, ruilen en verkopen? Er gaat een (ruil)wereld voor je open om mee te sturen aan een leuke samenleving. En als er een dak vol ligt met zonnepanelen volgen er meer, zo ga je andere vormen van energie opwekking in je gemeenschap bedenken, en binnen de kortste keren heb je een lokale energie coöperatie die meer is dat een lokaal energiebedrijf.

Sociaal architect | Ecodriving | Tao

Marcus Fernhout bereidt zich voor op de toekomst. Hij transformeert leegstaande gebouwen naar bruikbaar vastgoed. Momenteel is de sleutel voor de transformatie: hoge intensieve gebruikswaarden vinden. Hij pioniert, begeleidt, ontwikkelt vanuit het idee van zelfredzaamheid en echte duurzaamheid. Zijn vragen hierbij zijn: hoe deel je kennis die voorhanden is…wat is relevant, wat is het spectrum? Waar beginnen we mee? Wat is het einddoel? Marcus geeft richting en daagt je uit om van richting te veranderen.

Codum | vernieuwend ontwikkelen | vastgoed

Jasper Hugtenburg kijkt in de toekomst met de vraag: wat ga ik zien als we straks nog voornamelijk hernieuwbare energiebronnen gebruiken? Hij werpt licht op ontwikkelingen in tijd en ruimte en werkt aan een ruimtelijk energieverhaal met als titel: kWh/m2. Waar onze energiebehoefte nu nog diep onder de grond of ver achter de horizon gestild wordt, zal energieopwekking in de nabije toekomst steeds tastbaarder worden. Jasper neemt je 4 oktober mee in de ontwikkeling van een specifieke energie-cartografie, dwars door alle schaalniveaus heen; van onze planeet tot en met het huishouden, nieuwe bronnen, verrassende koppelingen en nieuwe energielandschappen. Een avontuur met vakmanschap.

H+N+S  landschapsarchitecten | kWh/m2 | cartografie

Kosten

De kosten voor deelname zijn EURO 130,— (excl. 21% btw). De kosten voor deelname voor studenten (op vertoon van studentenkaart) zijn EURO 50,— (excl. 21% btw). Dit is inclusief lunch en twee consumpties bij de borrel.

Contact

Heb je vragen over Energetic City 2050? Stuur dan een email naar info@energeticcity2050.nl. Voor meer informatie over het Visiecongres en het Future City Festival kun je terecht op www.energeticcity2050.nl.

Lees meer...

Bewoners over de stad van de toekomst

Reporting captain

Het reporting team van Energetic City 2050 ging met een elektrische auto op pad en stelde bewoners uit Arnhem de vraag: hoe denk jij dat de stad er in 2050 op het gebied van energie uitziet? Want… zijn er dan nog fossiele brandstoffen? Zo nee, hoe en wat tanken we dan? Hoe verwarmen we ons huis?

Bekijk het videoverslag en ontdek de antwoorden!

 

Lees meer...
Energeticcity2050.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk wat dit voor u betekent. Wanneer u doorgaat accepteert u het gebruik van deze cookies. akkoord